Aktivitetssenter 2020-21

Vi vil informere om at klubben jobber med å åpne Aktivitetssenteret i løpet av 1 til 2 uker.

Pga. COVID-19 må vi ta flere forhåndsregler slik at vi kan være trygge på at alle spillere kan oppholde seg trygt i vårt ubemannede senter.

En liten gruppe personer sammen med styret jobber med å tilrettelegge rommet i forhold til avstand, antibac, lister for besøk og andre hensyn vi må ta.

Det jobbes i tillegg med å sette opp ukentlig turneringer på dagtid hvor de ansvarlige for Aktivitetssenteret vil være ansvarlige.
Damegruppa vil få egen tid til å samles i tillegg til at juniorene også vil ha tid.

Vi ser også på andre typer arrangement som kan arrangeres.

Mer info vil komme og vi vil oppdatere webside og sende ut nyhetsmail så snart vi har alle planer klare.

Comments are closed.