Aktivitetssenter åpent

Vi kan med glede informere om at vi åpner Aktivitetssenteret igjen.

REGLER:
Maks 2 spillere/personer i Aktivitetssenteret samtidig.
Begge spillere skal registrere seg i golfbox ved spill.
Vi anbefaler at de som spiller lufter 1 gang i timen.

Info fra NGF:
Oppsummert er det etter de nåværende restriksjoner gode muligheter for å drive golfaktivitet, selv om samfunnet på mange områder stenger ned. NGF minner igjen om det ansvaret alle har for å delta i samfunnets strategi for bekjempelse av pandemien, og det ansvaret den enkelte aktør har for å drive smittevernfaglig forsvarlig. Er man i tvil er det best å være varsom.

NGF anbefaler derfor kun to personer i samme simulator, samt at man holder minst to meters avstand mellom personene. Dette da slike restriksjoner, som er noe strengere enn reglene og regjeringens anbefaling tilsier, lett lar seg gjennomføre.

NGF minner også om at smitteverntiltakene ikke bare gjelder i selve simulatoren, men fra man ankommer anlegget til man forlater det. Bruk av munnbind, god lufting, begrensning på antall spillere og avstand mellom spillerne, bør være gjennomførbare tiltak.

NGF henstiller ikke bare klubbene, men samtlige aktører i Golf-Norge, om å etter beste evne følge de ovennevnte retningslinjer.

Vi gjør oppmerksom på at ved lokale smitteutbrudd kan den enkelte kommune vedta lokale forskrifter dersom situasjonen tilsier det.

Les mer fra NGF her.

Onsøy Golfklubb ønsker dere alle God Jul og Godt Nytt År.

 

Med hilsen
for Onsøy Golfklubb

Ole-Kristian Arnesen
Styreleder

M: 47450711
E: oka@onsoygk.no

Comments are closed.