Åpningsturnering 2013

Lørdag 11. Mai åpner vi turneringsåret med vår tradisjonelle Scramble turnering med 4 på lag.
Alle spillere er hjertelig velkommen til å delta.
apningsturnering2013

Comments are closed.