Hull_1

HULL 1
PAR4 – HCP 2

34 – 228 m
48 – 315 m
52 – 350 m
56 – 385 m
59 – 391 m

PROTIPS:
Utslaget plasseres til venstre del av fairway for å få fri åpning mot greenen. Men se opp for vannet og fairwaybunkerne.

Hull_2

HULL 2
PAR5 – HCP 4

34 – 319 m
48 – 415 m
52 – 430 m
56 – 463 m
59 – 498 m

PROTIPS:
Utslaget legges midt i bakkekammen, deretter 2.slaget kort av vannet foran greenen.

Hull_3

HULL 3
PAR3 – HCP 8

34 – 56 m
48 – 117 m
52 – 131 m
56 – 158 m
59 – 161 m

PROTIPS:
Stor greenbunker på venstre og høyre side side. Utslaget bør rettes mot høyre del av greenen.

Hull_4

HULL 4
PAR4 – HCP 18

34 – 143 m
48 – 262 m
52 – 264 m
56 – 286 m
59 – 287 m

PROTIPS:
Spill rett ut på fairway, men ikke for langt mot vanngrøft og skog. Bemerk ugjevn foregreen på venstre side.

Hull_5

HULL 5
PAR4 – HCP 12

34 – 170 m
48 – 238 m
52 – 260 m
56 – 270 m
59 – 288 m

PROTIPS:
Utslaget spilles mot og over haugen på høyre side. Bemerk at greenen ikke er dyp, og at det ikke er fairway bak greenen.

Hull_6

HULL 6
PAR4 – HCP 14

34 – 180 m
48 – 274 m
52 – 299 m
56 – 320 m
59 – 334 m

PROTIPS:
Utslaget plasseres i midten av fairway. Blindt innspill, men ingen greenbunkere.

SPONSOR

Hull_7

HULL 7
PAR4 – HCP 10

34 – 164 m
48 – 287 m
52 – 290 m
56 – 314 m
59 – 323 m

PROTIPS:
Beste utspill er til venstre del av fairway for å unngå store trær ved innspill til green, samt vannet som lett kommer i spill.
OB på hele venstre side.

Hull_8

HULL 8
PAR3 – HCP 16

34 – 89 m
48 – 106 m
52 – 110 m
56 – 122 m
59 – 132 m

PROTIPS:
Unngå utslag på høyre side av green/foregreen idet ballen lett trillet ut i vannet.

Hull_9

HULL 9
PAR5 – HCP 6

34 – 250 m
48 – 379 m
52 – 390 m
56 – 441 m
59 – 447 m

PROTIPS:

Greenen kan nåes på 2 slag. Dette krever et godt utslag til høyre side av fairway.

Hull_10

HULL 10
PAR4 – HCP 13

34 – 220 m
48 – 309 m
52 – 321 m
56 – 337 m
59 – 363 m

PROTIPS:
Hold utslaget fortrinnvis på venstre side av fairway. Pass opp for to store greenbunkere.

Hull_11

HULL 11
PAR4 – HCP 11

34 – 241 m
48 – 301 m
52 – 340 m
56 – 355 m
59 – 368 m

PROTIPS:
Utslaget spilles rett over vannet eller på høyre side “ikke inn på fairway 12. hullet”. OB langs hele høyre side.

Hull_12

HULL 12
PAR4 – HCP 3

34 – 229 m
48 – 298 m
52 – 323 m
56 – 342 m
59 – 357 m

PROTIPS:
Utslaget legges til venstre i fairway-gjerne over skogen som gir det beste innspillet. Meget stor bunker foran green, samt vann og bunker på venstre side av green.

Hull_13

HULL 13
PAR3 – HCP 9

34 – 67 m
48 – 102 m
52 – 125 m
56 – 139 m
59 – 147 m

PROTIPS:
Her starter “dødens dal”, hull 13, 14 og 15. Høytliggende green krever et presist innspill. Ikke vær for kort da ballen ofte renner langt tilbake..

Hull_14

HULL 14
PAR5 – HCP 5

34 – 335 m
48 – 384 m
52 – 443 m
56 – 454 m
59 – 486 m

PROTIPS:
Her kreves det et langt utslag for å nå fairway. Utslaget bør legges til høyre for tee. 2. slaget slås rett mot bjørka midt i fairway.

Hull_15

HULL 15
PAR4 – HCP 1

34 – 225 m
48 – 353 m
52 – 374 m
56 – 394 m
59 – 404 m

PROTIPS:
Pass opp for OB rett frem. Inspillet er normal langt og blindt, og bør slås litt til høyre for green.

Hull_16

HULL 16
PAR3 – HCP 7

34 – 59 m
48 – 124 m
52 – 129 m
56 – 140 m
59 – 145 m

PROTIPS:
Beste innspill er litt til venstre. Se opp for greenbunkere på begge sider og ta hensyn til vinden ved ditt køllevalg.

Hull_17

HULL 17
PAR4 – HCP 17

34 – 152 m
48 – 235 m
52 – 254 m
56 – 273 m
59 – 288 m

PROTIPS:
Utslaget bør slås mot høyre del av fairway.

Hull_18

HULL 18
PAR5 – HCP 15

34 – 269 m
48 – 339 m
52 – 391 m
56 – 416 m
59 – 436 m

PROTIPS:
Et krevende utslag over vann og med OB på begge sider. 2 slaget holdes litt til venstre i fairway. Greenene har bunkere på begge sider samt i forkant. Langtslående kan nå inn på 2 slag.

Utslag hull 15 - En av Norges tøffest par 4 hull!