Priser medlemskap Onsøy Golfklubb – oppdatert 20 desember 2017.
Prisene gjelder for sesongen 2018.

Fullt medlemskap kr. 4.500,-
Fullt medlemskap (20-28 år) kr. 2.900,-
Junior (13-19 år) kr. 1.600,-
Junior (0-12 år) kr. 600,-
Greenfee medlemskap kr. 1.800,-

Ønsker du Dobbelt medlemskap med Huseby & Hankø Golfbane

Fullt medlemskap kr. 6.000,-
Fullt medlemskap (20-28 år) kr. 3.900,-
Junior (13-19 år) kr. 2.100,-
Junior (0-12 år) kr. 800,-

Tegn eller endre ditt medlemskap idag ved å fylle ut skjemaet her!

Mulighet for e-faktura og avtalgiro med ratebetaling.
Ta kontakt på kasserer@onsoygk.no for mer info

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.
I henhold til klubbens vedtekter, §4 «Medlemskontigent og avgifter».