Priser medlemskap Onsøy Golfklubb – oppdatert 10. januar 2019.
Prisene gjelder for sesongen 2019.

 

Fullt medlemskap kr. 5.000,-
Fullt medlemskap (20-28 år) kr. 3.100,-
Junior (13-19 år) kr. 1.800,-
Junior (0-12 år) kr. 600,-
Greenfee medlemskap kr. 2.300,-
* Medlemskap m/spillerett kr. 1.650,-
** Medlemskap u/spillerett kr. 300,-
* Betaler full greenfee ved spill
** Ingen spillerett. Kun støttemedlemskap i klubben.

Ønsker du Dobbelt medlemskap med Huseby & Hankø Golfbane

Fullt medlemskap kr. 6.550,-
Fullt medlemskap (20-28 år) kr. 4.200,-
Junior (13-19 år) kr. 2.600,-
Junior (0-12 år) kr. 1.000,-

Tegn eller endre ditt medlemskap idag ved å fylle ut skjemaet her!

Mulighet for e-faktura og avtalgiro med ratebetaling.
Ta kontakt på kasserer@onsoygk.no for mer info

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.
I henhold til klubbens vedtekter, §4 «Medlemskontigent og avgifter».