HEADPRO:
Navn: Martin Grythe
Nasjonalitet: Norsk
Språk: Norsk, Engelsk (Fransk og Spansk)
Interesser: Golf, Backgammon, Trening
Tidligere klubber: Ballerud, Borre, Tyrifjord

Telefon: 908 68 444
E-postpro@onsoygk.no

 

 


PRO
:
Navn: Elizabeth Vinter
Nasjonalitet: Norsk/Engelsk
Språk: Norsk, Engelsk (Spansk)
Interesser: Golf, ski, hund & familie
Tidligere klubber: Oslo, Bærum, Ballerud

Telefon: 454 61 611
E-postprohhg@hhg.no

 

Veien til Golf kurs

 

 

Bestill Protime her i kalenderen til Pro.
Velg ønsket pro ved å bytte mellom Martin og Elizabeth.
Husk å velge sted for time også mellom Onsøy, Huseby & Hankø eller Hvaler.