Onsøy Golfklubbs historie2

Norges Golfforbund ble kontaktet og banekomiteens leder Jan Steen foretok en ny befaring og bekreftet områdets potensial for et 18 hulls golfanlegg.

OnsøyGolf_Panorama30

En muntlig samarbeidsavtale ble inngått mellom grunneier Arne Huseby og Terje Andersen om utarbeidelse av en privat regulering og bebyggelsesplan for området. Resultatet av dette samarbeidet endte opp i en omfattende plan som inkluderte 18 hulls golfbane, klubbhus med utleiehytter, hytteområder, svømmeanlegg og tennisbaner.

Reguleringsplanen for området, 1325 daa ble endelig godkjent av Onsøy Kommune 29.12.1986.

Samtidig med at reguleringsplanen for området var til behandling i Onsøy Kommune ble det utarbeidet detaljplaner og anbudspapirer for golfanlegget, vei, vann, avløp. telefon og strømforsyning, slik at dette var klart for utsendelse straks etter godkjenning av reguleringsplanen.

For å ivareta drift av anlegget ble Oslofjorden Golf & Country Club AS stiftet, og et samarbeide med Sagahus AS, Oslo ble etablert for finansiering og gjennomføring av utbyggingen.

Oslofjorden Golf & Country Club AS hadde som formål å drifte klubbhus, utleiehytter samt kurs og konferanseaktivitet på anlegget. Selve golfbanen skulle ved ferdigstillelse overføres til golfklubben   (under etablering )for en avtalt sum.

Anlegget og fritidseiendommene ble markedsført som noe eksklusivt og som et eksempel på den høye sigarføringen kan nevnes at interesserte hyttekjøpere ble fraktet fra Oslo Rådhus til innerst i Elingårdkilen med luftputebåt.

Golfklubben skulle ivareta drift, vedlikehold og de idrettslige aktiviteter på sin egen bane.

Anleggsarbeidene og utbyggingen av golfbanen startet i april 1988, med entreprenørselskapet

MEJAS AS (Seved Mejstedt) som ansvarlig entreprenør for golfbaneanlegget.

Onsøy Golfklubb ble stiftet 2. juni 1987 med Terje Andersen som formann i et interimstyre som hadde følgende øvrige medlemmer:

Nestformann:      John Solgaard
Sekretær:            Henny Pettersen
Kassere:              Arild Larsen
Banekom:            Thorleif Bøhn
Hcp. Turnering:    Herlov Langaard
Info PR:                Ivar Ørmen
Junior kom.:         Hans J. Heidenstrøm
TK:                       Ivar Ørmen
John Solgaard
Damekom.:         Venke Heidenstrøm
Utdanning:          Hans J. Heidenstrøm
Tennis:                Scott Ørmen

Interessen for golf var påtagelig, og ved utgangen av 1987 hadde klubben over 300 medlemmer.
Onsøy Golfklubb organiserte golfskoler, trening på andre baner og grønt kort kurs.

Etter en noe turbulent økonomisk tid i Sagahus AS ble anleggsarbeidene stoppet i 1988, og etter forhandlinger med banken ble anlegget overtatt av selskapet Fredrikstad Golfbane AS, stiftet av Seved Mejstedt og hans datter Yvonne.

I februar 1989 fortsatte byggingen for fullt, og i september samme år spilte Onsøy Golfklubb de første 9 hull på ”sin egen bane”.  Den 23. juni 1990 ble samtlige 18 hull åpnet, og den organiserte idrett og klubbens drift kom i fastere former.

Klubbhuset ble åpnet i 1991 og utleiehyttene ved hull 18 i 1998.

I de 25 år har klubben nytt godt av mange dyktige tillitsmenn- og damer. Vi nevner her styrelederne: Terje Andersen,  John Solgaard, Johnny Arntzen, Finn Arne Eliassen, Gunnar Bøckmann, Terje Åsli, Roger Johansen, Tore Westmark, Vera Segerblad, Jan Erik Ulsteen og i jubileumsåret Finn Sandersen.

Terje Andersen og Jonny Arntzen er klubbens æresmedlemmer.

Onsøy Golfklubb har gjennom årene markert seg positivt i norsk idrett. Våre spillere har representert klubben på en positiv måte med gode resultater lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er arrangert mange store og små turneringer og det kulminerte med NM som vi arrangerte i 2007. Et arrangement vi fikk mye lovord for. Med våre egne spillere Lars Petter Brovold som Norgesmester og Amalie Valle som nr 2 i dameklassen ble arrangementet utrolig vellykket.

Gjennom årene har banen blitt forbedret nesten hvert år og vi er glade for den gode kvalitet som Seved Mejstedt og hans stab sørger for.

Klubbens medlemsmasse var på det meste over 2000 medlemmer. Det store antallet var et resultat av at Moss Golfklubbs medlemmer hadde medlemskap i Onsøy under påvente av at deres egen bane skulle bli ferdig. Senere har medlemmer fra Onsøy startet Huseby og Hankø Golfklubb.

Vi ble derved færre og senere har dessverre interessen for golf avtatt noe.

Imidlertid har klubben og de fleste av klubbens medlemmer beholdt interessen og vi ser med positive øyne på framtiden.

Vi ønsker alle velkommen som medlemmer i Onsøy Golfklubb.