Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Onsøy Golfklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Onsøy Golfklubb.

Ekstraordinært årsmøtet avholdes den 14 november kl 16:00 på Drivern Onsøy Golfbane.


SAK 1:
Onsøy Golfklubb ønsker å bli medeier (10%) i Onsøy Golfbane Holding AS.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Klubbens styre gis fullmakt til erverv av 10% av aksjene Onsøy Golfbane Holding AS for en pris av Nok 810 000.
Klubbens styre gis fullmakt til å ferdigforhandle og inngå aksjonæravtale med JHB Eiendom AS vedørende Onsøy Golfbane Holding AS samt samarbeidsavtale og tilleggsavtale med Onsøy Golfbane AS. Avtalene skal i det vesentligste ha samme innhold som i de fremlagte forslagene for årsmøtet.


Ekstraordinært årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle forslag og saker


SAKSDOKUMENTER:

Onsøy Golfklubb har benyttet adovkatfirmaet Kleven & Kristensen i samarbeid med Norges Idrettsfordbund/Viken Idrettskrets for å gjennomgå og kvalitetssikre alle avtaler. Avtalene er gjennomgått av styret og godkjent i sin helhet.

Dokumenter er sendt på e-post til Alle medlemmer.
Skulle det være at du ikke har mottatt disse, ta kontakt med styreleder Ole-Kristian Arnesenoka@onsoygk.no


PÅMELDING EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Vi ønsker påmelding i golfbox for å vite hvor mange som kommer.
Meld deg på ved å klikke her

 

Med hilsen
for Onsøy Golfklubb

Ole-Kristian Arnesen
Styreleder

M: 47450711
E: oka@onsoygk.no

Comments are closed.