Endring: Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret utsetter ekstraordinært årsmøte da ikke alle nødvendige dokumenter er klare innen søndag.

Det vil i stedet bli arrangert ett medlemsmøte på samme tidspunkt (søndag 17 oktober kl: 13:00) hvor styret vil informere om prosessen og fakta i saken.

Agenda:

  1. Velkommen
  2. Presentasjon av styrets forslag og status.
  3. Spørsmål.

Jon Bossum vil være tilstede under medlemsmøte.

De som allerede var påmeldt til ekstraordinært årsmøte bør ikke melde seg inn på nytt.
Dersom du ikke kan delta setter vi pris på om du melder deg av så vi har oversikt over hvor mange som kommer.

Nytt ekstraordinært årsmøte gjennomføres søndag 14. november kl 13:00.
Ny innkalling vil bli sendt ut.

Med hilsen
for Onsøy Golfklubb
Ole-Kristian Arnesen
Styreleder

M: 47450711
E: oka@onsoygk.no


Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Onsøy Golfklubb den 17 oktober kl 13:00 på Drivern Onsøy Golfbane

Sak 1.
Årsmøtet bes om å stemme over fremlagt forslag om at Onsøy Golfklubb kjøper 10% – ti% – av aksjene i Onsøy Golfbane AS for en sum av Nok 2.700.000,-.

Bakgrunn
Dagens eiere av Onsøy Golfbane AS varslet våren 2021 Onsøy Golfklubb om at de ved revidering av utløpende samarbeidsavtale mellom de to partene også ønsket å vurdere salg av alle aksjer. Dette er begrunnet med at dagens eiere har eiet og hatt ansvar for banen helt siden ferdigstillelse og ser at de ønsker å bruke sin tid og energi innen andre områder. I de samtaler som klubben har hatt løpende igjennom sommeren med dagens eiere har det vært søkt å finne en mulighet for at Onsøy Golfklubb kan være med på eiersiden i Onsøy Golfbane AS. Hensikten med dette er naturligvis å kunne sikre og påvirke prosesser i en retning som gjør at golfbanen drives og utvikles til det beste for alle medlemmer av Onsøy Golfklubb.

Anbefalt løsning
I den prosessen som har pågått konkluderte klubbens styre relativt raskt at et kjøp av alle aksjer i Onsøy Golfbane var uaktuelt da dette ville kreve mer kapital enn klubben var i stand til både å skaffe og betjene. Fremforhandlet pris for alle aksjene er i størrelsesorden Nok 27.000.000,-.

For å kunne være en del av det fremtidige eierskap av Onsøy Golfbane AS har styret valgt å inngå en avtale med Jon Bossum om opprettelse av et felles eierselskap som overtar alle aksjer i Onsøy Golfbane AS, og hvor Jon Bossum eier 90% og Onsøy Golfklubb 10%.

Finansiering
Det totale kjøpet vil finansieres med 70% låneopptak og ved 30% egenkapital.
Egenkapitalkravet er da Nok 810.000,- som vil bli finansiert fra Onsøy Golfklubbs innestående midler. Lånetilsagn vil bli gitt med en forventet tilbakebetalingstid på 20 år.

Samarbeidsavtale med Onsøy Golfklubb
Dagens samarbeidsavtale mellom Onsøy Golfklubb og Onsøy Golfbane vil måtte reforhandles med det nye eier- og driftsselskapet da nåværende avtale er utgående pr 31.12.2021. Det som klubbens medlemmer skal stemme over på det ekstraordinære årsmøtet er utelukkende kjøp av 10% av aksjene i Onsøy Golfbane AS, slik at alle samarbeidsrelasjoner / -avtaler med det nye eierselskapet vil måtte diskuteres og fornyes ved forfall slik det har vært gjort i alle år tidligere.

Vår nye samarbeidspartner
Jon Bossum er kjent av mange av dagens medlemmer av Onsøy Golfklubb, både som en habil og pasjonert golfspiller, men først og fremst som eier og driver av Huseby & Hankø Golfbane og Hvaler Golfbane. Han har også tidligere vært deleier av Soon Golfbane. Jon Bossum er ellers aktiv innenfor eiendomsutvikling og driver gårdsbruk som er nærmeste nabo til Onsøy Golfbane.

Jon Bossum har hatt en mangeårig tanke om en dag å kunne overta Onsøy Golfbane og utvikle denne til å bli et anlegg som vil kunne konkurrere med alle på standard og trivsel for alle medlemmer og gjester.

Jon Bossum vil komme inn og presentere seg selv og noen av hans tanker om fremtiden.

Styrets forslag til Vedtak
Klubbens styre gis fullmakt til erhverv av 10% av aksjene Onsøy Golfbane AS for en pris av Nok 2.700.000,-.
Det gis også fullmakt til låneopptak på inntil Nok 1.900.000,- for erhverv av askjene i Onsøy Golfbane AS, samt bruk av Nok 810.000,- av Onsøy Golfklubb sine innestående midler for samme erhverv.

 

Med hilsen
for Onsøy Golfklubb

Ole-Kristian Arnesen
Styreleder

M: 47450711
E: oka@onsoygk.no

 


Meld deg på ekstraordinært årsmøte på linken under.
Alle som skal delta må meldes på.

Frist for påmelding: fredag 15 oktober kl 18:00

MELD DEG PÅ HER

Comments are closed.