Æresmedlemmer i Onsøy Golfklubb:

Medlemsnr:Navn:Medlems siden:
20-1Terje Andersen01.01.1990
20-10137Johnny Arntzen01.01.1990

Æresmedlemskap er Onsøy Golfklubbs høyeste utmerkelse.
Æresmedlemmer vil få:

1. et diplom med begrunnelse for æresmedlemsskapet
2. en gave fra klubben
Æresmedlemmer avkreves ikke medlemskontingent i klubben. Spilleavgift betales til baneselskap. Kandidater til Æresmedlemskap må være medlem av Onsøy Golfklubb. Kandidater kan til en hver tid fremmes hovedstyret av klubbens medlemmer.

Kriterier for æresmedlemskap:
Det kan tildeles enkeltpersoner i Onsøy Golfklubb som har utmerket seg gjennom sportslige prestasjoner.
Det kan tildeles enkeltpersoner i Onsøy Golfklubb som har gjort en særlig innsats for klubben.
Det kan tildeles enkeltpersoner i Onsøy Golfklubb som på en fortjenestefull måte har arbeidet for å styrke klubbens aktiviteter.

Beslutning om tildeling treffes i Onsøy Golfklubb styre etter disse kriterier, og protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Avgjørelsen krever enstemmighet i hovedstyret. Utdeling av æresmedlemskap foretas av Onsøy Golfklubb v/hovedstyrets leder ved en passende anledning. Eksempel Årsmøter eller jubileum.

Forslag til Æresmedlemmer med begrunnelse sendes til styret@onsoygk.no