STYREMEDLEMMER 2022 valgt på Årsmøte 17 februar 2022

BildeNavn
web_Ole-Kristian_Arnesen

Ole-Kristian Arnesen
Styreleder

 

Mobil: 474 50 711
Epost: oka@onsoygk.no

web_Roy_Jakobsen

Roy Jakobsen
Nestleder
Anlegg

Mobil: 908 89 454
Epost: roy@onsoygk.no

web_Bernt_Berntsen

Bernt K. Berntsen
Styremedlem
Sport

Mobil: 901 99 962
Epost: bkb@onsoygk.no

web_Lene_Lothe_ny

Lene Lothe
Styremedlem
Klubbadministrasjon


Mobil: 924 64 716
Epost: lene@onsoygk.no

web_Tommy_Meyer

Tommy Meyer
Styremedlem
Klubbadministrasjon

Mobil: 900 13 021
Epost: tommy@onsoygk.no


web_Merete_Aarøy

Merete Aarøy
Styremedlem
Klubbutvikling

 

Mobil: 900 33 522
Epost: merete@onsoygk.no

web_Svein_ArnesenSvein Arnesen
Styremedlem
Marked

Mobil: 918 50 170
Epost: svein@onsoygk.no


web_Monica_Endal

Monica Endal
Varamedlem

Mobil: 909 62 686
Epost: monica_endal@hotmail.no

web_Finn_Olaussen_midlertidigFinn Olaussen
Varamedlem

Mobil: 950 88 370
Epost: finn@onsoygk.no

 

 

KONTROLLKOMITE 2022 – valgt på Årsmøte 17 februar 2022

BildeNavn
web_Rolf_KvameRolf Kvame
Medlem

Mobil: 916 82 141
Epost: rkvame@gmail.com
web_Hilde_GravnåsHilde Gravnås
Medlem

Mobil: 930 31 271
Epost: hilde.gravnaas@gmail.com
web_Christian_KarlsenChristian Karlsen
Vara

Mobil: 959 67 055
Epost: christian.karlsen@idrettsforbundet.no

 

 

Valgkomite 2022 – valgt på Årsmøte 17 februar 2022

BildeNavn
web_Ole-Martin_NordlieOle Martin Nordli
Leder

Mobil: 928 10 664
Epost: ole.nordli@gmail.com
web_Trond_WesterengTrond Westereng
Medlem

Mobil: 907 85 448
Epost: trond.westereng@gmail.com
web_Kathrine_S_SolbergKatrine S. Solberg
Medlem

Mobil: 905 99 388
Epost: kss@privatmegleren.no
web_Vidar_PettersenVidar Pettersen
Vara

Mobil: 951 58 011
Epost: vidarpe@hotmail.com