STYREMEDLEMMER 2024 valgt på Årsmøte 7. Mars 2024

BildeNavn
web_Ole-Kristian_Arnesen

Ole-Kristian Arnesen
Styreleder

 

Mobil: 474 50 711
Epost: oka@onsoygk.no

web_Roy_Jakobsen

Roy Jakobsen
Nestleder
Anlegg

Mobil: 908 89 454
Epost: roy@onsoygk.no

 

Komiteer ANLEGG.

web_Mette_Leistad

Mette Leistad
Styremedlem
Sport

Mobil: 971 14 507
Epost: mette.leistad@gmail.com

 

Komiteer SPORT.

web_Lene_Lothe_ny

Lene Lothe
Styremedlem
Klubbadministrasjon


Mobil: 924 64 716
Epost: lene@onsoygk.no

web_Tommy_Meyer

Tommy Meyer
Styremedlem
Klubbadministrasjon

Mobil: 900 13 021
Epost: tommy@onsoygk.no


web_Merete_Aarøy

Merete Aarøy
Styremedlem
Klubbutvikling

 

Mobil: 900 33 522
Epost: merete@onsoygk.no

 

Komiteer KLUBBUTVIKLING.

web_Svein_ArnesenSvein Arnesen
Styremedlem
Marked

Mobil: 918 50 170
Epost: svein@onsoygk.no

 

Komiteer MARKED.


web_Monica_Endal

Monica Endal
Varamedlem

Mobil: 909 62 686
Epost: monica_endal@hotmail.no

web_Finn_Olaussen_midlertidigFinn Olaussen
Varamedlem

Mobil: 950 88 370
Epost: finn@onsoygk.no

 

 

KONTROLLKOMITE 2024 – valgt på Årsmøte 7. Mars 2024

BildeNavn
Jan_Terje_AntonsenJan Terje Antonsen
Medlem

Mobil: 901 03 436
Epost: teantons@online.no
web_Hilde_GravnåsHilde Gravnås
Medlem

Mobil: 930 31 271
Epost: hilde.gravnaas@gmail.com
web_Christian_KarlsenChristian Karlsen
Vara

Mobil: 959 67 055
Epost: christian.karlsen@idrettsforbundet.no

 

 

Valgkomite 2024 – valgt på Årsmøte 7. Mars 2024

BildeNavn
web_Ole-Martin_NordlieOle Martin Nordli
Leder

Mobil: 928 10 664
Epost: ole.nordli@gmail.com
web_Bernt_BerntsenBernt K. Berntsen
Medlem

Mobil: 901 99 962
Epost: bernt.k.berntsen@online.no
web_Kathrine_S_SolbergKatrine S. Solberg
Medlem

Mobil: 905 99 388
Epost: kss@privatmegleren.no
web_Trond_WesterengTrond Westereng
Vara

Mobil: 907 85 448
Epost: trond.westereng@gmail.com