Onsøy Golfklubb driftes av medlemmene og frivillig arbeid.
Klubben er derfor avhengig av ressurserperson i de forskjellige område.

Klubben har 4 hovedområder fordelt på Sport, Anlegg, Klubbutvikling og Marked.

Klikk på Sport, Anlegg, Klubbutvikling eller Marked for oversikt og kontaktinfo:

SPORT
Ansvarlig styret: Bernt K. Berntsen
Komiteer: Turnering – Junior – Senior – Dame – Herre

 

ANLEGG
Ansvarlig styret: Roy Jakobsen
Komiteer: Range – Bane – Aktivitetssenter

 

KLUBBUTVIKLING
Ansvarlig styret: Merete Aarøy
Komiteer: VTG/Nybegynnere – Klubbutvikling

 

MARKED
Ansvarlig styret: Svein Arnesen
Komiteer: Sponsor