Onsøy Golfklubb har fornyet sin avtale med Onsøy Golfbane om leie og drift av drivingrangen også for 2021 sesongen.

Drivingrangen er en viktig inntektskilde for klubben siden vi drifter rangen på dugnad og har mulighet til sponsorer ved utslagsmattene og vegg mot parkering.
I 2020 mistet vi dessverre flere sponsor når Covid-19 kom inn i landet.

Hvert år ønsker vi å utvikle vår range slik at det blir et godt sted til å varme opp og trene mer målrettet. Matter blir slitt, baller forsvinner i skogen. Vi kjøper inn 5-7000 nye baller hvert år.
Det ønskes mer siktepunkter for målrettet trening. Utstyr som ballvasker, ballplukker osv må vedlikeholdes.
I tillegg ønsker vi å få en mer sosial plass rundt bua med tak og sitteplasser i 2021.

Vi håper at gamle og nye sponsorer er villige til å stille opp for klubben og bidra til videre utvikling i 2021.

Eksempel på pris pr. år:
Skilt på range kr. 5.000,- + skiltkostnad (engangskost).
Skilt vegg mot parkering kr. 6.000,- + skiltkostnad (engangskost).

De som hjelper til med å skaffe en ny sponsor ønsker vi kjøre en vervekampanje:
Verv 1 stk. ny sponsor og motta 1 stk. ballkort med verdi kr. 300,- og 2 stk greenfee billetter.

Er du interessert eller ønsker å være sponsor for Onsøy Golfklubb kan du ta kontakt med følgende:

Sponsoransvarlig Onsøy Golfklubb:
Svein Arnesen
ska@onsoygk.no eller 91850170