Medlemsfordel: Gratis gruppetrening med proer

Onsøy Golfklubb har et omfattende opplegg for gruppetreninger inkludert i medlemskontingenten. Kombinert med egentrening og eventuelle protimer, hjelper proene oss til å trene riktig og oppnå bedre mestring på golfbanen.

I fjor sendte Onsøy Golfklubb ut en spørreundersøkelse som blant annet spurte om følgende:

Forbedring i golfspillet henger gjerne sammen med færre brukte slag på en runde. Har du satt deg mål for reduksjon av antall slag i løpet av sesongen?
Vi fikk 135 svar og 65,9 % svarte JA, mens 34,1 % syntes det var greit å holde seg der de er.

Vi stilte også et par spørsmål som gikk på deltagelse i gratis klubbtreninger.
73,3 % ønsker å delta, mens 26,6 % mente av ulike årsaker at det ikke gikk.

Begge disse svarene skulle tilsi at det er et klart behov for klubben å ha tilbud om trening. I klubben vår er ellers gjennomsnittlig HCP hos kvinner 35,6 og menn 25,1.

Martin Grythe er Head Pro og sammen med Pro Elizabeth Vinter gjennomføres treningene både på Onsøy GK og Huseby og Hankø GK. Våre treninger er varierte og går på flere steder til ulike tider og tilpasset ferdighetsnivå.

Fellestreningene med Martin er lagt opp med veiledende uketema. Værforbehold og andre behov, kan føre til endring i planen. Planen tar for seg de fleste tema og har en god progresjon. Det anbefales å følge progresjonen, men om det ikke går, bli med på de tema som du mener best dekker ditt behov.


Treningsplan:

Uke:TYPE:STED:
18Grep/OppstillingDrivingrange
19Sving (Kraft/Retning)Drivingrange
20ChipTreningsgreen
21Status sjekkDrivingrange / Trenings green
22PitchDrivingrange
23Sving/BunkerDrivingrange
24PuttTrenings green
25ChipTrenings green
26Status sjekkDringrange / Trenings green
31PuttTrenings Green
32Sving (Kraft/Retning) Drivingrange
33Chip Treningsgreen
34Status sjekkDrivingrange/Treningsgreen
35PitchDrivingrange/Treningsgreen
36Sving/BunkerDrivingrange
37PuttTreningsgreen
38ChipTreningsgreen
39Status sjekkDrivingrange/Treningsgreen

TRENINGER: (snu telefon for best oversikt)