Praktisk Informasjon Lag NM damer og herrer 2018

Avmelding
Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.
Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent.

Beskjeder/Informasjon
Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved oppslagstavle utenfor scorekortmottak. Hvert lag vil få sin egen mappe hvor informasjon til laget med skjemaer er vedlagt. Utfyllende informasjon vil bli gitt på kapteinsmøtet.

Drivingrange
Åpen hele tiden alle dager.
Det brukes bankkort som betaling for rangeballer Rangekort verdi kr. 1000,- selges for kr.800,-

Evakueringsplan
Spillerne vil på kapteinsmøtet få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd.
Evakueringsplanen vil også henge på oppslagstavle utenfor scorekortmottak.

Forecaddies
Det vil ikke benyttes forecaddies. Ved eventuell endring vil dette opplyses av starter.

Føring av handicap
Handicaptellende runde (single) føres i ht. EGA Handicap System punkt 3.12.
Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

Førstehjelp
Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt er 13 km og sykehus sykehus sykehus sykehus sykehus er 2 er 2er 25 km. 5 km. 5 km. 5 km. Klubben har førstehjelpsutstyr, samt hjertestarter.

Garderobe/dusj/toalett
Garderobe for damer og herrer i klubbhus, det er også toaletter mellom hull 10 og 11.

Hullplassering
Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.

Innspill
Innspill vil foregå torsdag 19. juli. Spillerne bestiller selv innspill i Golfbox.

Kapteinsmøte
Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom turneringsbestemmelsen, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinsskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.
Lag som ikke stiller med kaptein, eller annen utpekt representant for laget, på kapteinsmøtet uten å ha gitt klar beskjed om dette til turneringsledelsen på forhånd, blir diskvalifisert fra turneringen og plassert nederst på resultatlisten for turneringen.

Lagring av utstyr
Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

Lokale regler
Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2018 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.
Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.
Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.
De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke.

Mat og drikke
Proshopen, med baguetter, pølser og kioskvarer er åpen fra kl. 07.00 – 18.00
Restaurant Driver n er åpen for servering av lunsj og middag.
Lunsjservering kl. 12.00 – 15.00
Middagsservering kl. 18.00 – 21.00
Hvis frokostservering ønskes må dette avtales og bestilles på forhånd.
Det vil være mulig for klubbene å avtale med restaurant i forkant hva spillere kan ta ut av mat, dette vil det bli sendt eget skjema om til klubbene.
Det er drikkevann på utsiden av proshop og ved utslaget på hull 11.

Offisiell tid
Offisiell tid vises på klokke ved proshop og start hull 1 og 10.

Overnattingsmuligheter
På golfbanen ved klubbhuset/hull 18 finnes det 10 stk. utleiehytter. Hyttene har stue med åpen kjøkkenløsning, 1 soverom med 2 senger, flislagt bad med dusj samt hems med 2 sengeplasser.
Prisen pr hytte er kr. 2.700,- for 2 netter, kr.3.250,- for 3 netter og kr. 3.600,- for 4 netter og inkluderer sengetøy og håndklær. Ekstra seng kan benyttes i sofa mot tillegg Kr. 250,- for sengetøy og håndklær. Booking kan gjøres til e-post: yvonne@ongb.no eller 950 75 140.
Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (20 % rabatt på nettpris) brukes denne linken: www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 182 hotellene som er med i samarbeidet. Oppgi fordelskode 66163
Nærmeste Choice hoteler er lokalisert i Fredrikstad og Sarpsborg. Erfaringsmessig anbefaler vi at hotel bestilles i god tid, da det er stor aktivitet i byen på denne årstiden.

Premieutdeling
Finner sted på Drivern restaurant så snart resultatlisten er klar etter siste runde-

Proshop
Åpen alle turneringsdager fra kl. 07.00 – 18.00.

Påmelding av lag – påmeldingsfrist er fredag 15. juni
Alle klubber må melde på sitt/sine lag innen påmeldingsfristen og påmeldingen er bindende.

Påmeldingen skal gjøres på et eget elektronisk påmeldingsskjema på NGFs hjemmesider www.golfforbundet.no

Etter påmeldingsfristen plasseres laget i den divisjonen og avdelingen de kvalifiserte seg for gjennom spill i 2017.

Dersom et kvalifisert lag ikke er påmeldt innen påmeldingsfristen kontakter NGF andre lag for frivillig opprykk til høyere divisjon.

NB! Golfklubb som stryker sitt lag etter påmeldingsfristen blir fakturert full startkontingent.

Et lag som har glemt å melde seg på innen påmeldingsfristen kan melde seg på etter påmeldingsfristen, men blir da plassert i en avdeling i laveste divisjon forutsatt at det er en ledig plass et spillested. Er det ingen ledig plass kan laget bli plassert på en reserveliste. Påmelding etter påmeldingsfristen gjøres på e-post til turnering@golfforbundet.no

Påmelding av spillere – påmeldingsfrist er fredag 13. juli
Frist for å melde på lagets spillere er fredag 13. juli. Skjema (se vedlegg i dette dokumentet) for påmelding av lagets spillere skal sendes til arrangørklubben innen denne fristen, både for å bekrefte at laget deltar og at laget har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging.

NB Har ikke laget tatt ut alle sine spillere innen 13. juli skal laget likevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget.

Husk at påmeldte spillere pr. 13. juli kan byttes ut helt frem til utgangen av kapteinsmøtet. Det vil si at laget har en deadline til utgangen av kapteinsmøtet med og endelig bestemme hvilke spillere som skal representere laget i turneringen.

NB! Etter kapteinsmøtet kan laget ikke melde på nye spiller.

Radiosamband
Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne, TD og turneringsleder. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.

Registrering
Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

Resultatservice
• Uoffisielle resultater
• GolfBox livescoring oppdateres etter hull 10 og 18. Offisielle resultater
o GolfBox
o Oppslagstavlen ved scorekortmottak.

Scorekort og scorekortmottak
Scorekort utdeles av starter.
Scorekortmottaket er på turneringskontoret og er merket.
Vi oppfordrer spillerne til å ta av caps når de er i scorekortmottaket.

Spilleavbrudd
Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd. Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158).
Spillerne skal ved spilleavbrudd følge utdelt evakueringsplan.

Spillehastighet og regler for tidtaking
I henhold til tidsskjema og NGFs regelkort.
Informasjon om spillehastighet vil bli gitt på kapteinsmøtet. Ved endringer i spilletid vil dette bli opplyst av starter.

Spillernummer og kapteinsskilt
Deles ut på kapteinsmøtet.
Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen.
Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.

Spilleoppsett
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5
Foursome Four-ball Foursome Four-ball Single

Startkontingent
Startkontingenten er kr 2 700,- for damelag og kr 3 600,- for herrelag. Etter påmeldingsfristen mottar de påmeldte klubbene en faktura fra NGF på startkontingenten for klubbens påmeldte lag. Husk å betale denne innen forfall.

Startlister
Startlister distribueres på informasjonstavle ved scorekortmottak og i golfbox.

Starttider
Fredag 20, Juli Start runde 1 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10
Start runde 2 fra kl. 13:30 fra hull 1 og 10
Lørdag 21. juli
Start runde 1 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10
Start runde 2 fra kl. 13:30 fra hull 1 og 10
Søndag 22. juli
Start runde 3 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10

Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.

Traller
Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.
Utleie av tralle kr. 50,- per runde. Tralle kan leies i Proshop.
Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

Turneringskomité
Turneringsleder
Cato Ruud
94797125
eivind.cato.ruud@fredfiber.net

TD
Rolf Ener Karlsen
98294999 rolfka@gmail.com

Hoveddommer
Hans Christian Bolstad
99460751

Turneringssekretariat
Turneringskontoret er på Klubbhuset.

Utfyllende informasjon om turneringen
Se mer på www.golfforbundet.no (Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM).