Nye scorekort og lokale regler

Les nøye igjennom lokale regler før du skal ut å spille slik at du vet hva som gjelder for spill.

OBS!
– Merk Droppsone hull 5 er borte.
– Droppsone på Hull 7 er lagt til.

Tatt bort lokal regel E-5 etter anbefalinger fra NGF som sier:
Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

De nye lokale reglene kan leses her ->

Comments are closed.