Nytt styre i Onsøy Golfklubb

Onsøy Golfklubb avholdt sitt årsmøte søndag 13. Januar 2013.
Det møtte 28 stemmeberettige på Driver´n til årets årsmøte.

Det nye styret  består av:
Styreleder: Finn Sandersen. Valgt for et år.
Nestleder: Bjørn A. Anderssen
Styremedlem: Amalie Valle
Styremedlem: Viggo Karlsrud
Styremedlem: Ole-Kristian Arnesen. Valgt for 2 år.
Varamedlemmer: Asbjørn Sætherbakken, Robert Nemeth og Erik Lyngnes.

Comments are closed.