Onsøy Golfklubb avholdt vellykket årsmøte

Onsøy Golfklubb avholdt vellykket årsmøte med spennende diskusjoner og nytt styremedlem.

Onsøy Golfklubb samlet ca 50 engasjerte medlemmer til sitt årsmøte torsdag 7. mars, og stemningen var god blant medlemmene som gleder seg til sesongstarten. Under møtet ble viktige beslutninger tatt, og det var et positivt engasjement blant medlemmene.

 

Ny tilleggsavtale enstemmig vedtatt

Styret la frem sitt første forslag om en ny tilleggsavtale mellom klubben og banen, og dette forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Dette viser enighet blant medlemmene og et positivt syn på klubbens fremtid.

 

Diskusjoner rundt lån til Onsøy Golfbane

Det andre forslaget fra styret angående sletting av lån til Onsøy Golfbane utløste interessante diskusjoner. Tre medlemmer presenterte et alternativt forslag om å konvertere lånet til aksjekapital. Til tross for en engasjert debatt, ble det til slutt stemt for styrets forslag, med seks stemmer imot.

 

Styresammensetning og nytt medlem

Bare én person forlater styret, Bernt K. Berntsen, som var ansvarlig for sport. Mette Leistad blir ønsket velkommen som nytt styremedlem, mens øvrige medlemmer som var på valg går inn i en ny periode. Den sittende lederen, Ole-Kristian Arnesen, og nestleder Roy Jakobsen ble begge gjenvalgt.

Den nye styresammensetningen blir som følger:

Leder: Ole-Kristian Arnesen
Nestleder: Roy Jakobsen
Medlem: Tommy Meyer
Medlem: Lene Lothe
Medlem: Merete Aarøy
Medlem: Svein Arnesen
Medlem: Mette Leistad
Varamedlemmene Monica Endal og Finn Olaussen ble begge gjenvalgt.

Styret ønsker å takke medlemmene for deres engasjement og konstruktive diskusjoner under årsmøtet. Referatet fra møtet vil bli gjennomgått av referentene før det sendes ut til medlemmene.

Onsøy Golfklubb v/styret ser frem til en spennende sesong.

Comments are closed.