Oppdatert Banestatus 27. mars 2020

NGF sendte 13. mars ut en melding der de anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stengning av all organisert idrettsaktivitet t.o.m. 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til dugnaden for å hindre smitte av korona.

Parallelt har vi kontinuerlig jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. Vi har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider.

Nå har myndighetene videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13. april 2020. Vi vil fortsette å jobbe hardt og kreativt for å få til løsninger så raskt som mulig, men inntil det foreligger vil NGF fortsatt anbefale at golfen forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak.
Du kan lese mer på: https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus

Onsøy Golfklubb og Onsøy Golfbane vil følge anbefalingen fra NGF og holde klubbhus, Aktivitetssenter, range, treningsområder og bane stengt frem til 13 april.
Det har blitt jobbet med å klargjøre bane og golf området for åpning av banen. Hvis Golfforbundet sammen med sentrale helsemyndigheter eventuelt kommer fram til at en åpning er forsvarlig må vi være klare.
Dvs at dersom vi skulle få lov til å åpne banen så vil vi kunne gjøre det raskt.

Ta kontakt med styreleder hvis dere har ytterligere spørsmål.

Comments are closed.