Oppdatert banestatus 31 mars 2020

Info fra møtet med NGF tirsdag 31 mars

Alle styreledere og daglig ledere var idag invitert til info møte med NGF angående situasjonen rundt korona.

Det ble kort informert om hva som har skjedd tidligere og hva som skjer videre.
Info blir lagt ut fortløpende på NGF sine tema sider her: https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus

Tidligere idag ble det gjort kjent at bl.annet Norsk Toppfotball og Oslo Kommune åpner opp for mer organisterte utøvelser av idrett enn tidligere.
Både vi som klubb og Norges Golfforbund ønsker banene åpnet. Det ventes nå på godkjennening fra helsedirektoratet.
NIF støtter NGF i saken om å kunne åpne anleggene.

Vi fikk ikke klarsignal til å åpne banene idag men er lovet mer info og avklaring fra helsedirektoratet i morgen.
NGF har klart plakater og info om restriksjoner som vil bli lagt ut så snart vi får åpnet.

Det kan ikke garanteres at banen åpner nå men det er et håp om en avklaring innen få dager.
Vi håper at vi snart sees på golfbanen i første omgang.

Onsøy Golfklubb følger opp situasjon daglig og vil informere fortløpende når mer konkret info kommer.

Skulle det være spørsmål kan dere kontakte:

Ole-Kristiann Arnesen
Styreleder Onsøy Golfklubb
oka@onsoygk.no
47450711

Comments are closed.