Pressemelding | Onsøy GK fikk fullmakt på årsmøte

I januar 2021 satt styret ned en arbeidsgruppe da vi hadde fått en henvendelse fra dagens baneeier om at de ønsket å selge Onsøy Golfbane.

Arbeidsgruppa besto av Rolf Leistad, Arne Erik Olsen, Steinar Eriksen og Rolf Kvame. Gruppa fant raskt ut at Onsøy GK ikke hadde mulighet til å kjøpe banen og begynte med flere alternativer.

Jon Bossum som idag eier Huseby & Hankø Golfbane og Hvaler Golfbane var interessert i kjøp og gruppa startet arbeidet sammen med han.
Sammen kom de med ett forslag om at Onsøy GK skulle bli medeier for å få ett tettere samarbeid med golfbanen.
Med det som bakgrunn foreslo styret følgende vedtak:

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:
Klubbens styre gis fullmakt til erverv av 10% av aksjene Onsøy Golfbane Holding AS for en pris av Nok 810 000.
Klubbens styre gis fullmakt til å ferdigforhandle og inngå aksjonæravtale med JHB Eiendom AS vedørende Onsøy Golfbane Holding AS samt samarbeidsavtale og tilleggsavtale med Onsøy Golfbane AS. Avtalene skal i det vesentligste ha samme innhold som i de fremlagte forslagene for årsmøtet.


Ekstraordinært Årsmøte


Søndag 14 november ble det arrangert ekstraordinært årsmøte på Drivern med 57 stemmeberettige tilstede.

Styrets forslag ble godtatt med 56 stemmer for og 1 mot, til stor jubel blant de fremmøtte.

Styret takker for tillitten og vil nå jobbe videre sammen med Jon Bossum for å skrive ferdig avtalen.

Styret ønsker også å takke arbeidsgruppa for en meget god gjennomført jobb.

Overtagelsen vil skje mandag 3 januar 2022.

Styret ser nå frem til en meget spennende tid i samarbeid med Onsøy Golfbane hvor vi nå vil kunne:

… ha mulighet til å bidra til og få innflytelse på utvikling og drift av anlegget på kort og lang sikt.

… få innsyn i baneselskapets økonomi og bidra til økonomistyring slik at medlemmenes interesser ivaretas.

Konklusjon: 
Vi får sitte “ved bordet” og ikke på “bakrommet”, med de rettigheter og plikter dette medfører.


Medlemskontigent 2022


Onsøy GK i samarbeid med Jon Bossum har jobbet med medlemskontigent for 2022 som vil bli som følger:


Medlemskontigent fastsettes på årsmøte av medlemmene i februar 2022.
Spilleavgift: Denne fastsettes av Onsøy Golfbane.
Årsavgift er totalen av medlemskontigent og spilleavgift som faktureres samlet fra Onsøy GK etter årsmøte i februar.

Fra 2022 vil Dobbelt medlemskap utgå da fritt spill på banene Huseby & Hankø og Hvaler GK vil inngå i Fullt medlemskaps kategoriene.
Øvrige medlemskap er spill kun på Onsøy Golfbane.

I tillegg vil vi fra 2022 tilby ratebetaling med opp til maks 10 rater for de med Fullt medlemskap.

Medlemmer som er i VTG programmet til klubben vil fortsette med eksisterende avtaler som løper over 3 år.
Dvs. de som er på VTG år 1 automatisk vil gå over til VTG år 2 etc. med den avtalte summen de hadde når de tok kurset.

Onsøy Golfklubb gleder seg til å jobbe sammen med Jon Bossum og ser meget lyst på fremtiden.
Budsjetter er utarbeidet med planer for fremtiden og de neste 3 årene.

Allerede i vinter vil vi starte en stor jobb med å restaurere klubbhuset hvor vi nå endelig skal få en restaurant hvor medlemmene kan samles og spise en hyggelig lunch eller middag.
Proshop vil også flytte opp i 2. etasje med mer utstyr.
Det er lagt planer for bunkere, anleggsmaskiner, vanningsanlegg og andre nødvendige grep som må gjøres de neste 3 årene.

Mer informasjon vil komme fortløpende når de forskjellige arbeidene starter opp.

Med hilsen

for Onsøy Golfklubb
Ole-Kristian Arnesen
Styreleder
M: 47450711
E: oka@onsoygk.no

Comments are closed.