Onsøy Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for støtten.
Klubben har mulighet for reklameskilt på drivingrange mellom utslagsmatter og vegg mot parkering, logo på rangeballer eller støtte til en av våre komite grupper.