Vi lanserer Fredrikstad Total

Nå kan du spille på 4 baner til en fordelaktig pris – Sammen med våre 3 naboklubber lanserer vi nå medlemskapet Fredrikstad TOTAL. Ved å oppgradere ditt medlemskap i din hjemmeklubb får du ubegrenset spill på de andre 3 banene inkludert. Samtidig har alle klubbene skrevet under på en intensjonsavtale om å starte samarbeid på tvers av flere områder for fremtiden.

Klikk HER FOR Å SE OPPDATERTE PRISER OG VÅRE MEDLEMSKAP.

Det har vært gode samtaler mellom klubbene over en lenger periode og vi er glad for at vi endelig kan presentere denne nyheten foran 2024 sesongen.

Vi vet at mange av våre medlemmer setter stor pris på nabobanene våre og dette tilbudet gir våre medlemmer en mulighet til å spille mer golf til en rabattert pris.

Det er også viktig for oss å understreke at avtalen som er signert av klubbene har intensjoner om å starte et arbeid med samarbeid på andre områder i tillegg, og vi skal informere mer om det når arbeidet har fått startet på nyåret.

Her kan du lese litt fra felles pressemelding sendt ut av klubbene

Vi har herved gleden av å informere offentligheten om at det 5. desember 2023 ble inngått et unikt golfsamarbeid mellom golfklubbene:

  • Onsøy Golfklubb
  • Gamle Fredrikstad Golfklubb
  • Huseby & Hankø Golfklubb
  • Hvaler Golfklubb

 

INTENSJON
«Hovedintensjonen med avtalen er å etablere ett gjensidig langsiktig samarbeide mellom golfbanene som styrker medlemsmassen og markedsposisjonen på både kort og lang sikt. Avtalen fokuserer i første rekke på samarbeid på spill på flere anlegg, mens intensjonen på lang sikt er å utvide samarbeidet på flere områder.»

Vi antar at samarbeidet vil bidra til at golfsporten utvikler seg videre gjennom å tilby mulighet til spill på inntil 4 baner for klubbenes medlemmer og nye medlemmer. Det er mellom partene stor tro på at dette nye tilbudet også vil trekke til seg medlemmer fra Oslo, Akershus, Østfold, hytteeiere i regionen og ikke minst skape økt golfinteresse i Østfoldsregionen. Dette er et helt unikt golfkonsept med ubegrensede nye muligheter på alle plan.
I golfmedlemskapet Fredrikstad Total får du spill på 4 av Norges flotteste golfbaner, ekstra lang sesong og til en meget konkurransedyktig pris til kun kr. 9950,-

Ikke minst vil dette samarbeidet styrke klubbenes satsning på barn og ungdom, gjennom at disse får anledning til å spille på fire baner til prisen av ett medlemskap.

Det er så langt kun kommet entydige positive signaler fra klubbene på at dette konseptet er noe som mange vil sette pris på. Normalt er det slik at man velger å betale spilleavgift på sin hjemmebane, mens man må betale full greenfee hver gang man gjestespiller på en annen bane. Nå kan man altså gjennom å betale en meget lav tilleggsavgift få tilgang til 4 golfbaner og en rekke medlemsfordeler de 4 klubbene har.

Samarbeidet har en tydelig og folkelig profil som vi mener totalt sett vil dekke både rutinerte og nybegynneres behov til golfbanespill. Man har valgt å starte samarbeidet i første omgang med spill på hverandres golfbaner, men man har en klar intensjon om samarbeid på andre områder som turneringer/arrangement, bane/maskiner, spillerutvikling, service med mer.

Dette samarbeid kan imidlertid sees på som et første skritt på en økt satsning på golfsporten i regionen, og vi tror at konseptet med et utvidet samarbeid om spill blir et utviklingskonsept for nye og gamle spillere!

Kontaktinfo for ytterligere kommentarer:
Onsøy Golfklubb
Styreleder Ole-Kristian Arnesen, mobil 474 50 711, oka@onsoygk.no
 
Gamle Fredrikstad Golfklubb
Styreleder Helge Dehlin, mobil 950 28917, styreleder@gfgk.no
 
Huseby & Hankø Golfklubb
Styreleder Finn-Egil Borge Hansen, 901 70 689, fiborg-h@online.no
 
Hvaler Golfklubb
Styreleder Lasse Heier, 952 12 073, Lasse.heier@gmail.com

Comments are closed.