Vi trenger din hjelp!

Vi behøver personer i følgende komiteer:

Turneringskomite
Her behøver vi både en leder og flere personer som kan bidra med både små og større oppgaver igjennom turneringsåret. Det er meget viktig at vi får plass dette slik at vi kan tilby et godt turneringsprogram til våre medlemmer. Ta kontakt om du kan bidra i denne gruppa!

Damekomite
Etter noen års fravær ønsker styret å få på plass en damekomite igjen.
Dette er en flott arena for våre damer fra 17-18 år og oppover til å møtes og ha det hyggelig og sosialt sammen. Ta kontakt om du kan bidra i denne gruppa!

Herrekomite
Vi startet så vidt opp i 2015. Herrekomiteen ønsker vi å jobbe videre med slik at vi får opp en fin gruppe med herrer. Ta kontakt om du kan bidra i denne gruppa!

Send oss en uforpliktende mail på styret@onsoygk.no med hvilken gruppe du kan bidra i.

Med hilsen
Styreleder

Ole-Kristian Arnesen

Comments are closed.